Snöröjning och halkbekämpning

snö i storvreten

Vårt mål är att du ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt när det är snö och halka på vägarna.

När det har snöat är vi därför ute och plogar, saltar och sandar våra gator, gång och cykelvägar, bussterminaler och andra allmänna platser för att göra dem mer framkomliga.

Så jobbar vi med snöröjningen

Snöröjning och halkbekämpning prioriteras på alla vägar med mycket trafik, bussvägar och centrala gång-och cykelvägar. Därefter plogar och sopsaltar vi övriga vägar.

Sopsaltning betyder att snöfordonet är utrustat med en sopvals i stället för en vanlig plog. Dessutom finns ett aggregat för att sprida ut en saltlösning efter att snön sopats undan från gångbanan.

I kommunens webbkarta har vi fört in information om vilka vägar som är prioriterade förstahandsvägar och vilka som är så kallade andrahandsvägar. På kartan kan du lätt zooma in just din gata för att se hur det ser ut i din närhet. (Välj trafik och resande och vinterväghållning på webbkartan i flikarna till vänster på kartan). Länkarna till kartan hittar du till höger under "läs mer".

Vem ansvarar för vilka vägar

Botkyrka kommun har ansvaret för snöröjningen på de flesta vägarna i kommunen. Det finns viktiga undantag. Det är de vägar som trafikverket sköter och de som enskilda vägföreningar och samfälligheter sköter. På kartan kan du se vilka vägar som kommunen sköter och vilken prioritering de har.

Trafikverket ansvarar för de stora vägarna:

E4/E20

  • 226-Huddingevägen
  • Dalvägen, 225-Nynäsvägen
  • Södertäljevägen
  • 258-Hågelbyleden
  • 571-Pålamlmsvägen
  • 259-från Huddinge till Fittja trafikplats

Enskilda vägföreningar eller vägsamfälligheter ansvarar själva för väghållningen.

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet.

Så kan du hjälpa oss att göra ett bättre jobb

Felparkerade bilar är ett stort hinder för plogbilen. Plogningen blir ofta sämre och ibland måste vi avbryta arbetet helt för att komma tillbaka senare. Det här innebär onödiga kostnader och problem för övriga trafikanter. Du hjälper oss att göra ett bra jobb om du parkerar rätt.

Du hjälper oss också om du beskär buskar och träd så att de inte hänger ut över gatan eller gångbanan.

Ställ inte soptunnor ute på vägar och gångbanor, utan försök att ställa dem i er infart (bilens arm når cirka 1.80 meter). Om de står ute på gatan hindrar de plogbilen och sandbilen från att komma fram.

Snövallar framför infarter

Snövallar framför infarter till enskilda tomter som bildas efter plogbilen är dessvärre ett problem som snöröjarna inte helt kan undvika. De ska försöka se till att vallarna blir så små som möjligt, men de har ingen skyldighet att göra det.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2017
Bo & bygga