Stäng meddelande

Snöröjning och halkbekämpning

Vårt mål är att du ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt när det är snö och halt på vägarna. Vi plogar, saltar och sandar våra gator, gång och cykelvägar, bussterminaler och andra allmänna platser för att göra dem mer framkomliga.

Så jobbar vi med snöröjningen

Snöröjning och halkbekämpning prioriteras på alla vägar med mycket trafik, bussvägar och centrala gång-och cykelvägar. Därefter plogar, sandar och saltar vi övriga vägar.

I kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi fört in information om vilka vägar som är prioriterade förstahandsvägar och vilka som är så kallade andrahandsvägar. På kartan kan du lätt zooma in just din gata för att se hur det ser ut i din närhet.

Kommunens ansvar

Botkyrka kommun har ansvaret för snöröjningen på de flesta vägarna i kommunen. Det finns viktiga undantag. Det är de vägar som trafikverket sköter och de som enskilda vägföreningar och samfälligheter sköter. På kartan kan du se vilka vägar som kommunen sköter och vilken prioritering de har.

Trafikverkets ansvar
  • E4/E20
  • 226-Huddingevägen, Dalvägen
  • 225-Nynäsvägen
  • Södertäljevägen
  • 258-Hågelbyleden
  • 571-Pålamalmsvägen
  • 259-från Huddinge till Fittja trafikplats
  •  
Vägföreningar, samfälligheter och fastighetsägare

Enskilda vägföreningar eller vägsamfälligheter ansvarar själva för väghållningen.

Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet.

Snövallar framför infarter

Snövallar framför infarter till enskilda tomter som bildas efter plogbilen är dessvärre ett problem som snöröjarna inte helt kan undvika. De ska försöka se till att vallarna blir så små som möjligt, men de har ingen skyldighet att göra det.

Så kan du hjälpa oss att göra ett bättre jobb

Bilar och fordon

Felparkerade bilar är ett stort hinder för plogbilen. Plogningen blir ofta sämre och ibland måste vi avbryta arbetet helt för att komma tillbaka senare. Det här innebär onödiga kostnader och problem för övriga trafikanter. Du hjälper oss att göra ett bra jobb om du parkerar rätt.

Buskar och träd

Du hjälper oss också om du beskär buskar och träd så att de inte hänger ut över gatan eller gångbanan.

Soptunnor

Ställ inte soptunnor ute på vägar och gångbanor, utan försök att ställa dem i er infart (bilens arm når cirka 1.80 meter). Om de står ute på gatan hindrar de plogbilen och sandbilen från att komma fram.

Sandsopning

När våren kommer ska vinterns sand sopas bort från Gator, gångbanor samt gång- och cykelvägar och trappor. Sopning och bortforsling ska vara klart 1:a maj, men självklart beror det mycket på hur lång och snörik vintern har varit.

Sopning i två steg

Sandsopningen sker i två omgångar där arbetet inledningsvis börjar med en grovsopning och avslutas med en finare sandsopning. Först när grovsopningen är slutförd påbörjas den finare sopningen.

Svar på vanliga frågor om snöröjningen


Varför läggs snön upp på trottoarerna?

Ibland kan det vara så att bilvägen plogas först och trottoaren senare och då kan det uppfattas som att snön blir liggande på trottoaren. När en gata har två trottoarer plogar vi ibland bara en utav dem för att få bättre plats för snön. Då brukar vi oftast ploga den som har belysning.

När det är stora snömängder är det svårt att hålla vissa trottoarer plogade på grund av det är för trångt. Till slut måste vi transportera bort snön med hjälp av lastbilar, men det kan ibland dröja länge innan det blir framkomlighet på de trottoarerna.

Det blir också stora problem för kommunen på de trånga vägarna då privata fastighetsägare skottar ut sin egen snö på gatan trots att det inte är tillåtet. Då blir det ännu större mängder snö för kommunen att ta hand om. Ibland kommer vi inte åt att ploga vissa trottoarer för att felparkerade bilar står i vägen.

Varför plogas det på vissa sträckor men inte hela vägen ut?

Om inte hela vägen är plogad så ska du felanmäla det. Du kan skicka in din felanmälan via länken under "Relaterade länkar".

Varför kör de bara en sträng och inte tar resten av snön?

Normalt ska inte bara en sträng köras upp. Det kan kanske hända när det är trånga gator och mycket snö och med parkerade bilar som står i vägen.

Tar ni bort vallar framför infarter?

Snövallar framför infarter till enskilda tomter som bildas efter plogbilen är dessvärre ett problem som snöröjarna inte kan undvika. De ska försöka se till att vallarna blir så små som möjligt, men de har ingen skyldighet att göra det. När det snöar så mycket som det gjort nu, är det tyvärr svårt att minimera vallarna och samtidigt röja effektivt. Det kan till exempel vara på platser med smala gator och där infarterna ligger mitt emot varandra.

När sandas det?

När det är halt sandas både vanliga vägar, gång- och cykelvägar och torg. Vid snöfall så plogar vi först och sandar efteråt. Vid enstaka tillfällen sandar vi före plogningen. Lådor med sand finns vid speciellt branta platser för att vem som helst skall kunna sanda om det är mycket halt eller om sandbilen inte har hunnit sanda.

När tas sanden bort?

När våren kommer ska sanden sopas bort. Sopning och bortforsling ska enligt schema vara klart den 15 maj i hela kommunen. Det kan dock bero på hur lång och snörik vintern har varit. På gång- och cykelvägar är målet att vi ska vara klara redan den 1 maj.

Plogbilarna har kört sönder staketet, hur går jag till väga för att reparera skadan och få ersättning?

Gör en fotodokumentation när snön smält undan och skriv till kommunen och be om ersättning. Kommunen bedömer om det verkar rimligt att det är en plogskada och kan då ersätta fastighetsägaren.

Hur gör jag en felanmälan?

Om du inte tycker att vi har gjort det vi har sagt eller om det är akut är du välkommen att skicka ett meddelande med e-post till medborgarcenter@botkyrka.se eller höra av dig under kontorstid till kommunens felanmälan på telefonnummer 08-530 610 00. Om det inte är akut kan du meddela oss genom att göra en felanmälan, se länk under "Relaterade länkar".

Men ge gärna våra vinterväghållare en rimlig chans att hinna med sitt jobb när det kommer mycket snö eller halka.

Hur mycket är det som behöver skottning och plogning i Botkyrka?

Den del av kommunens vägnät som Botkyrka kommun har ansvaret för består av ungefär 19 mil bilväg och 15 mil gång- och cykelväg. Utöver det tillkommer 150 000 kvadratmeter övriga ytor som ska skötas. Sammanlagt är det cirka 1 900 000 kvadratmeter ytor som ska hållas i ordning. Trafikverket och enskilda samfälligheter är inte inräknade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2020
Bo & bygga