Stäng meddelande

Kartbeställning

Botkyrka kommun dokumenterar förändringar av stadsbilden och ansvarar för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS).Vi arbetar med uppdrag åt allmänheten, näringslivet, kommunens förvaltningar/bolag samt statliga myndigheter/bolag.

Nedan följer en kort beskrivning av de kartprodukterna som går att beställa.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag vid bygglovsansökan för ny-, om- eller tillbyggnad.

Tomtkarta

På webbkartan kan du titta på information om fastigheter så som fastighetsbeteckning, gränser, byggnader och skapa din egen tomtkarta över din fastighet.

Flygbilder/Ortofoto

Vi har flygbilder, ortofoton och historiska flygbilder(snedbilder).

Baskarta

Baskartan är den mest detaljerade kartan över kommunen. Den täcker hela kommunen och håller en hög noggrannhet. innehåller bland annat Botkyrkas byggnader och vägkanter.

Karta

Vill du ha mer information?
Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta Enheten för geografisk information på 08-530 610 00 eller karta@botkyrka.se

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2018
Bo & bygga