Stäng meddelande

Obs! Uppdateringar pågår

På grund av arbete med uppdateringar kan vi för tillfället inte visa klippfrekvens och städfrekvens på webbkartan. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2019.

Om du vill ha information om klippning och städning ber vi dig kontakta medborgarcenter. Du når dem på mejladress medborgarcenter@botkyrka.se eller per telefon 08-530 610 00. Du kan också besöka medborgarcenter i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba.

Kartbeställning

Botkyrka kommun dokumenterar förändringar av stadsbilden och ansvarar för utveckling och samordning inom området geografisk informationsteknik (GIT/GIS). Vi arbetar med uppdrag åt allmänheten, näringslivet, kommunens förvaltningar/bolag samt statliga myndigheter/bolag.

Nedan följer en kort beskrivning av de kartprodukterna som går att beställa.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag vid bygglovsansökan för ny-, om- eller tillbyggnad.

I vissa bygglovsärenden kan det räcka med en tomtkarta istället för en nybyggnadskarta. Kontakta bygglovsenheten för mer information.

Tomtkarta

På webbkartan kan du titta på information om fastigheter så som fastighetsbeteckningar, gränser, och byggnader. På webbkartan kan du också skapa din egen tomtkarta över din fastighet.

Flygbilder/Ortofoto

Vi har flygbilder, ortofoton och historiska flygbilder (snedbilder) över kommunen.

Baskarta

Baskartan är den mest detaljerade kartan över kommunen. Den täcker hela kommunen och håller en hög noggrannhet. Den innehåller bland annat byggnader och vägkanter inom kommunen.

Karta

Vill du ha mer information?
Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta Enheten för geografisk information på 08-530 610 00 eller karta@botkyrka.se

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2019
Bo & bygga