Stäng meddelande

GDPR - EU:s dataskyddsförordning

EU har beslutat att ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter ska börja tillämpas den 25 maj 2018. 

I april 2016 beslutade Europaparlamentet och Europarådet om en ny EU-förordning för dataskydd, GDPR. Den nya lagen kommer att gälla som lag i Sverige från och med den 25 maj 2018 och gäller för behandling av personuppgifter.

Lagen kommer att ersätta nuvarande personuppgiftslag (PUL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna följs är Datainspektionen.

Dataskyddsförordningens syfte

Det övergripande syftet med lagen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

Viktiga nyheter

Även om många regler i GDPR liknar personuppgiftslagen finns en del viktiga förändringar som ställer nya krav på verksamheter som behandlar personuppgifter. Grundläggande är hur personuppgifter ska behandlas på ett lagligt sätt samt när, hur och av vem personuppgifter får behandlas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2018
Kommun & politik