Fakturaadress till Botkyrka kommun

Leverantörsfakturor ställda till Botkyrka kommun ska alltid skickas till
fakturaadressen och ha giltig referensinformation.

Adress för leverantörsfakturor

Scanningen av fakturor från externa leverantörer till Botkyrka kommun sköts av en
leverantör i Stockholm. (Notera att mellanslag är viktiga för den optiska scanningen)

Fakturor till Botkyrka kommun ska skickas till:

Botkyrka kommun
Fack 760280
R 067
106 37 STOCKHOLM

Referens på leverantörsfakturor

Vid varje beställning, kom ihåg att fråga beställaren efter referens med följande information:

  • BK-nummer (upp till åtta siffror, skrivs utan mellanslag)
  • Beställarens namn (mellanslag mellan namnet och BK-nummer)

Detta gäller för klientfakturor för Socialförvaltningen

När det gäller Socialförvaltningens klientfakturor så gäller inte den nya fakturaadressen
eftersom våra klientfakturor inte ska skannas in i ekonomisystemet utan betalas via vårt
verksamhetssystem Procapita.

Klientfakturor för Socialförvaltningen ska skickas till följande adress:

Botkyrka kommun
Socialförvaltningen
Enhetens namn (t ex Utredningsenheten söder)
147 85 TUMBA

Ett undantag från detta är klientfakturor för Socialpsykiatriska enheten som är de enda
klientfakturor inom Socialförvaltningen som hanteras i ekonomisystemet. De ska ha
referensen: BK88791SEKRETESS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Kommun & politik