Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kontaktlöfte

Botkyrka kommun är till för dig som medborgare, företagare och besökare. Oavsett vem du söker kontakt med eller vilken av kommunens tjänster du använder dig av ska du uppleva god tillgänglighet och ett bra bemötande.

Vi som är anställda i Botkyrka kommun finns till för dig. Du har rätt att få svar på dina frågor, framföra synpunkter, ha bra möten och få bra service oavsett kön, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller var du bor.

När du kontaktar oss som arbetar i Botkyrka kommun genom besök, e-post, brev, telefon eller något annat gäller följande:

  • Du ska kunna komma i kontakt med oss under de tider vi lovat
  • Du ska få svar på frågor, respons på synpunkter och få en bekräftelse på att din felanmälan inkommit inom två arbetsdagar. Om din fråga är komplicerad och vi behöver undersöka den närmare för att kunna ge ett korrekt svar så lovar vi att bekräfta till dig att vi tagit emot din fråga, ge dig ett besked om när vi återkommer med ett svar och se till att du får en kontaktperson
  • Du ska ha möjlighet att förstå det vi skriver och säger

Den kommunala organisationen

Till löftet finns också en policy och riktlinjer som reglerar hur vi som kommunala tjänstemän ska agera i kontakten med dig. För att kunna förverkliga kontaktlöftet kommer kommunen att starta en utbildning för alla verksamheter under våren och sommaren.

Om kontaktlöftet

Kontaktlöftet är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig av den kommunala organisationen. Kommunen kommer årligen att följa upp hur det går för att vi ständigt ska förbättra tillgängligheten och bemötandet i våra verksamheter.

Relaterade dokument
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Kommun & politik