Stäng meddelande

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för det kommunala stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). (Undantagen är daglig verksamhet enligt LSS, som är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde, samt ekonomiskt bistånd och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL inom socialnämndens ansvarsområde).

Nämndens sammanträden 2019

Måndag 21 januari, måndag 11 mars, måndag 8 april, måndag 27 maj, måndag 10 juni, måndag 26 augusti, torsdag 19 september, torsdag 17 oktober, måndag 18 november, torsdag 12 december. 

Nämndens sammanträden hålls klockan 18.30.

Nämndens presidium (ordförande och vice ordföranden):​

Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Tuva Lund (S), ordförande

Porträttbild på Aram El Khoury

Aram El Khoury (KD), 1:e vice ordförande

Porträtt av Kia Hjelte

Kia Hjelte (M), 2:e vice ordförande

Nämndsekreterare är Kerstin Frimodig.

Kontakta vård- och omsorgsnämnden

Postadress

Botkyrka kommun
Vård- och omsorgsnämnden
147 85 TUMBA

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2019
Kommun & politik