Stäng meddelande

Tillstånd och dispens inom naturreservat

Tillstånd och dispens krävs ofta för åtgärder och aktiviteter inom naturreservat

Gammal Ek 

Foto: Sten Modén

För naturreservaten finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i området. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden i de kommunala reservaten. För naturreservaten bildade av Länsstyrelsen är det hos dem man ansöker om dispens.

Föreskrifterna kan också ange att vissa åtgärder eller aktiviteter får utföras efter kommunens eller Länsstyrelsens tillstånd. Om du är osäker på om det du planerar att göra är tillåtet eller inte bör du kontakta kommunens miljöenhet eller Länsstyrelsen.

Vilken myndighet söker jag hos?

I kommunala reservat görs ansökan hos kommunen (Miljöenheten). I naturreservat som skyddats av Länsstyrelsen söks tillstånd och dispens hos Länsstyrelsen.

Kommunala naturreservat i Botkyrka är: Ensta Ö, Hörningsnäs, Lida, Stora träsket, Vinterskogen, Åvinge, Östra Bröta och Svartkällskogen.

Naturreservat i Botkyrka där dispens ska sökas hos Länsstyrelsen: Bornsjön, Brinkbäcken, Ekholmen, Pålamalm, Norrga och Stora Uringe.

För mer information om naturreservaten, använd länken till höger till Länsstyrelsens hemsida.

Innehåll i ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla:

  • sökandens namn, organisations- eller personnummer, adress, telefon och e-postadress
  • kommun, gärna även fastighetsbeteckning och fastighetsägare
  • beskrivning av de åtgärder och aktiviteter som planeras och deras omfattning
  • beskrivning av eventuella skador eller påverkan på naturen
  • vilken hänsyn sökanden avser att ta för att begränsa ev. skador
  • karta med aktuellt område inritat
  • skiss eller ritning över åtgärd, byggnad eller anläggning

Om ansökan ska skickas till kommunen med e-post, använd adressen miljo@botkyrka.se

Postadress till kommunen återfinns längst ner på den här sidan.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen hittar ni på deras hemsida, se länken i marginalen till höger.

Avgift

Sökanden betalar en ansökningsavgift för dispens eller tillstånd i naturreservat (gäller ej markägaren). Avgiften som är en handläggningsavgift ska betalas oavsett om dispens eller tillstånd medges eller inte.

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017
Näringsliv & arbete