Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Avlastning för anhöriga

Du som vårdar din närstående hemma kan få hjälp med avlastning från äldreomsorgen. Stödet finns för att du ska kunna vila upp dig och få möjlighet till lite egen tid.

Exempel på avlastning

Korttidsboende/växelvård på ett boende

Korttidsplas/växelvård innebär att din närstående får omsorg på ett boende vid ett tillfälle eller vid flera återkommande tillfällen under en längre period. Korttidsboende/växelvård kan din närstående få om du är tvungen att resa bort tillfälligt eller om du behöver återkommande perioder av avlastning. Det kan också handla om att din närstående är mycket svag och behöver extra omsorg efter en sjukhusvistelse.

Dagverksamhet

På dagverksamheten kan din närstående få komma iväg en stund, träffa andra och vara med i olika aktiviteter. Dagverksamheten kan man besöka en till fem gånger i veckan beroende på behov. Det går också att få hjälp med resor till och från dagverksamheten.

Hemtjänst – avlösning i hemmet

Om du har en mycket påfrestande vårdsituation hemma kan hemtjänsten hjälpa din närstående, så att du kan får lite egen tid utanför hemmet. Avlösningen kan du få dagtid, kvällstid eller helger.

Hemtjänst – hjälp med vardagssysslor

För att underlätta situationen hemma kan du som vårdar få hjälp med vardagssysslor som städ, tvätt eller annan skötsel av hemmet. Hjälpen får du av hemtjänsten.

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som kommunen kan ge då en anhörig vårdar en närstående hemma. Bidraget betalas ut till din närstående som i sin tur kan ersätta dig som vårdar. För att få bidraget måste din närstående ha ett omfattande behov av hjälp och tillsyn stora delar av dygnet. Det ska också vara så att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel med hemtjänst.

Så ansöker du

Avlastning eller hemvårdsbidrag ansöker din närstående om hos en biståndshandläggare. Du kan hjälpa din närstående att ansöka, men det är din närstående som står för ansökan.

Ansök med e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansök med blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp att ansöka

Telefon 08-530 610 00
Besök kommunens medborgarkontor

Läs mer om ansökan

Avgift för avlastning

Avlösning från hemtjänst är avgiftsfri upp till 15 timmar/månad. Timmar utöver de avgiftsfria debiteras enligt maxtaxa.

För övrig avlastning (korttidsboende, växelvård, dagverksamhet och hemtjänst) tar kommunen ut en avgift. Hur mycket det kostar beror på vad din närstående får hjälp med och hur ofta. Som mest kostar omsorgen 1895 kronor per månad (maxtaxa 2020). Men avgiften kan bli lägre om din närstående har låg inkomst.

Läs mer om avgifter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Omsorg & stöd