Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Att möta barn i svåra situationer

Att skapa ett lugn och en stabil hemmamiljö är viktigt när du möter barn som kan ha upplevt svåra saker. Här finns råd och stöd för dig som är vuxen.

När barn upplevt svåra eller skrämmande saker behöver de trygghet och stabilitet. Det är du som förälder som är bäst på att skapa det för ditt barn. När du möter barn som varit med om till exempel sexuella övergrepp eller våld, är det viktigt att hålla sig så lugn som möjligt. Barn påverkas lätt av föräldrars stressnivå. Försöka att skapa en stabil hemmamiljö och håll dig till de rutiner du har hemma. Rutiner är läkande i sig och ger en signal till barnet om att faran är över. Gör saker tillsammans med barnet.

Försök att lyssna in barnet. Har barnet behov av att berätta något, så lyssna på detta. Om barnet ställer frågor – svara, men inte på mer än vad barnet frågar om.

Föräldrar har i regel större behov av att prata i svåra situationer än vad barn har. Det första stödet är att skapa lugn hemma, vara stabila som vuxna och tillbringa tid med barnet.

Vad barn som blivit utsatta för en skrämmande händelse generellt behöver är:

 • Att skyddas från ytterligare övergrepp. Detta är oftast polisens och socialtjänstens uppdrag.
 • Information anpassad efter barnets ålder och förståelse.
 • Att bli trodd och bekräftad
 • Få möjlighet att kommunicera tankar, erfarenheter och upplevelser.
 • Ökad tillgång till en stöttande vuxen i hemmiljö.
 • Återkomma i goda rutiner för sömn och mat.
 • Förutsägbarhet i vardagen
 • En förstående förskola eller skola

Små barn som har blivit utsatta för skrämmande händelser klarar sig ofta bra och utan bestående problem om de blir skyddade och får ett gott bemötande från omgivningen.

Ett fåtal barn kan behöva ytterligare stödjande insatser, om det är så att de uppvisar starka reaktioner eller symptom även efter det att livet stabiliserats. Då kan de behöva barnpsykiatrisk bedömning och behandling. I landstinget är den psykiatriska vården för barn och ungdomar organiserade i olika nivåer. Primärvårdsnivå, eller första linjen, och specialistnivå, barn- och ungdomspsykiatrin.

Här finns stöd

 • Botkyrka kommuns familje- och föräldrastöd, samtalsmottagningen. Här svarar socionomer som jobbar med barn som utsatts för våld och övergrepp samt deras föräldrar. Gruppen erbjuder vuxna medborgare krisstöd vid behov. Du kan få stöd via telefon eller boka in en tid för krisstöd. Telefon: 08-530 623 60. Telefontider: måndag - torsdag 9.00-16.00 och fredag 9.00-14.00.

 • Socialtjänsten mottagning för oro kring barn. Telefon: 08-530 622 55.

 • Socialjouren: socialtjänst på kvällar och helger: Telefon: 020-70 80 03. Socialjouren gör endast akuta bedömningar och hänvisar sedan till ordinarie socialtjänst nästföljande vardag. Öppettider: måndag-torsdag 16.00-00.00, fredag och lördag 14.00-02.00, söndag 16.00-02.00.

 • Om du som förälder är orolig för ditt barns psykiska mående kan du ringa barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM).
  Hallunda BUMM: 08-26 12 65
  Södertälje BUMM: 08-550 252 60
  Föräldrar med små barn kan också söka sig till sin BVC för rådgivning och stöd.
  Tumba BVC: 08-123 427 70
  Storvreten BVC: 08-530 677 80

 • Du som är under 18 år kan ringa till Bris stödlinje för barn för att få prata med en kurator: 116 111

 • Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Omsorg & stöd