Stäng meddelande

Familje- och föräldrastöd

Det är lätt att känna oro och behöva stöd när du är förälder, oavsett hur gammalt barnet är. Du kanske har frågor kring riktigt små barn eller äldre tonåringar. Ni kanske kämpar med bråk och skolk. Ibland är det svårt att kommunicera med den andra föräldern. Vi som arbetar med familje- och föräldrastöd kan ge dig råd och stöd i din föräldraroll.

Vårt stöd riktar sig till föräldrar med barn under 18 år, barn och unga till och med 20 år och andra viktiga vuxna som finns runt ditt barn och din familj.

Exempel på situationer som du kan behöva stöd i

  • uppfostran,
  • gränssättning,
  • svårigheter efter skilsmässa eller annat som påverkar livet,
  • kommunikationsproblem som leder till konflikter
  • problem i skolan, fritids eller med kompisar.

Hos oss kan du få telefonrådgivning, individuella råd eller stöd, familjesamtal och möten med släkt eller andra personer som är betydelsefulla för din familj. Tillsammans med dig bestämmer vi vilken form av stöd som passar bäst för dig. 

Samtalsmottagning och träffar

Vår samtalsmottagning kan erbjuda upp till fem kostnadsfria samtal med våra familjebehandlare. Vid behov använder vi oss av tolk.

Vi erbjuder även olika slags träffar och aktiviteter, som man kan anmäla sig till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Omsorg & stöd