Stäng meddelande

Stöd efter utredning

Ditt barns relation till dig som förälder har stor betydelse för barnets fysiska och psykiska hälsa. Socialtjänsten erbjuder därför flera olika typer av stöd, så att din familj kan få det ni behöver. Du kan ansöka om stöd. Då utreder vi och kommer tillsammans med dig och ditt barn fram till vad som är bäst för er. Vi kan också ta kontakt med dig om någon har gjort en så kallad orosanmälan.

Utredning

Under en utredning talar vi med dig och ditt barn hur ni mår och hur det är hemma, i skolan och på fritiden. Vi vill veta om det finns något som du tänker skulle kunna bli bättre och om du vill förändra något för att allt ska bli så bra som möjligt. Det gör vi för att tillsammans med dig och ditt barn kunna avgöra vilket stöd som är bäst för er.

En utredning handlar inte om att någon har gjort fel. Tvärtom handlar det om att hitta rätt hjälp för er, om ni behöver det.

Sekretess

Det ni berättar för oss har sekretess. Det innebär att lagen säger att vi inte får föra saker vidare.

Vilken hjälp kan du få?

Tillsammans med dig och din familj kan vi komma fram till att ni behöver hjälp. Vi bestämmer tillsammans med dig vilken hjälp som passar bäst. På sidorna som hör ihop med den här sidan kan du läsa mer om exempel på hjälp som man kan få:

Om orosanmälan

Ibland kan barn eller vuxna oroa sig för att ett barn far illa. Det kan vara både hemma och i skolan. Vuxna som arbetar med barn, till exempel lärare och fritidspersonal, är skyldiga enligt lagen att anmäla oro till oss om de misstänker att ett barn far illa. Det kallas för att göra en orosanmälan. Även barn och vuxna som inte arbetar med barn kan anmäla oro till oss.

När vi får in en anmälan bedömer vi om vi ska inleda en utredning eller inte. Om vi inleder en utredning, kommer vi att träffa din familj för att ta reda på om ni behöver stöd och hjälp från oss. Vi avgör tillsammans med barnet och dig som förälder vad som skulle vara det bästa stödet för just er.

Om barnet vill, kan vi även tala med andra personer som är viktiga för barnet. Det kan till exempel vara fritidsledare, grannar eller lärare.

Det är bara i de mest allvarliga fallen som vi behöver besluta mot barnets eller föräldrarnas vilja.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2020
Omsorg & stöd