Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Hjälpa barn och unga

Vanliga privatpersoner utgör en viktig del i socialtjänstens arbete med att hjälpa barn och unga. Det kan handla om att vara ett regelbundet stöd i vardagen eller att öppna upp sitt hem för någon som behöver det på längre sikt. Om du vill göra skillnad för ett barn eller familj, är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vi på socialtjänsten finns till för att hjälpa barn, unga och deras föräldrar när de behöver stöd. Vi kan bli inkopplade om ett barn inte mår bra eller far illa. Enligt socialtjänstlagen ska vi se till att barn och ungdomar som befinner sig i en svår situation får det stöd och skydd som de behöver.

Ett barn eller en ungdom kan bli aktuell hos socialtjänsten på olika sätt. Det kan vara föräldrar som själva söker hjälp eller lärare i skolan som anmäler att något inte verkar stå rätt till.

Om vi är oroliga för ett barn inleder vi en utredning. Ibland kommer vi fram till att familjen behöver något slags stöd och då diskuterar vi tillsammans med familjen vad de skulle behöva hjälp med.

Vara en förebild

De flesta insatser innebär att barnet bor kvar hemma. Här kan du finnas med som en kontaktperson, kontaktfamilj eller samordnad kontaktperson. Genom dessa insatser kan du bidra till att barnet får fler vuxna förebilder, en lugn familj att komma till eller en möjlighet att bryta en negativ utveckling.

Placering utanför hemmet

Ibland behöver barn bo någon annanstans än hos sina föräldrar. Det kan vara en kortare tid eller under en längre period. Oftast bor barnen i en vanlig familj, i ett jourhem eller i familjehem. Att vara jour- eller familjehem innebär att du tar emot ett barn i din familj och att du bidrar till att barnet får en trygg, stabil och varm hemmiljö.

I de flesta fall har barnets förälder gett sitt samtycke till en jourhemsplacering, men det finns även tillfällen då en förälder motsätter sig en placering. Då kan vi behöva göra ett omhändertagande enligt lagen om vård av unga, LVU.

Vill du veta mer?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2020