Stäng meddelande

Revision

Botkyrka kommun har tio valda revisorer. Dessa är politiskt valda från olika partier. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde från PwC.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen satt upp kring revision.

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Med förvaltningsrevision menas att man tittar på hur olika verksamheter fungerar och hur man når uppsatta mål för verksamheten. Redovisningsrevision avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna hittar du i kommunens förtroendemannaregister.

Revisionsrapporter

Varje år genomför revisorerna ett 20-tal granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport. Du hittar rapporterna genom att bläddra i arkivet nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Anställdas bisysslor - revisionsrapport 2011.pdf 84.6 kB 2017-05-04 16.38
Bygglovsverksamhet uppföljning - revisionsrapport 2011.pdf 73.7 kB 2017-05-04 16.38
Delårsrapport 2011 - revisionsrapport 2011.pdf 80.7 kB 2017-05-04 16.38
Ersättning fristående skolor - revisionsrapport 2011.pdf 353.1 kB 2017-05-04 16.38
Ersättning till kontpersoner och familjehem - revisionsrapport 2011.pdf 114.7 kB 2017-05-04 16.38
Gymnasiesärskolan - revisionsrapport 2011.pdf 131.6 kB 2017-05-04 16.38
Hantering av privata medel - revisionsrapport 2011.pdf 396.4 kB 2017-05-04 16.38
Insyn tillsyn fristående verksamhet - revisionsrapport 2011.pdf 108.9 kB 2017-05-04 16.38
Intern kontroll kostnadsslag - revisionsrapport 2011.pdf 528.7 kB 2017-05-04 16.38
Kontokortshantering - revisionsrapport 2011.pdf 349 kB 2017-05-04 16.38
Kravverksamheten - revisionsrapport 2011.pdf 70.2 kB 2017-05-04 16.38
Offentlighetsprincipen - revisionsrapport 2011.pdf 152.8 kB 2017-05-04 16.38
Organisation extraordinära händelser - revisionsrapport 2011.pdf 161.7 kB 2017-05-04 16.38
Organisation och beredskap för extraordinära händelser 2011.docx 109.2 kB 2017-05-04 16.38
SFI verksamhet 2011.docx 180.9 kB 2017-05-04 16.38
Skogsförvaltning revisionsrapport 2011.docx 87.3 kB 2017-05-04 16.38
Utlämnade lån - revisionsrapport 2011.pdf 57.5 kB 2017-05-04 16.38
Va-verksamheten - revisionsrapport 2011.docx 86.8 kB 2017-05-04 16.38
Årsredovisning 2010 - revisionsrapport 2011.pdf 168 kB 2017-05-04 16.38
Årsredovisning 2011 - revisionsrapport 2011.pdf 202.4 kB 2017-05-04 16.38
Ärendehantering inom socialnämnden - revisionsrapport 2011.pdf 110 kB 2017-05-04 16.38
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Kommun & politik