Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Har du en idé? Vill du arrangera en festival, konsert, en turnering eller ett projekt? Är du mellan 13-25 år? Då kan du söka Drömdeg!

Drömdeg är till för dig som har en idé men behöver pengar, en lokal och kanske lite stöd för att genomföra den. Du kan göra en festival, en konsert eller en utställning - ingen idé är för liten! Stödet är till för att stötta och uppmuntra unga och unga vuxnas engagemang och delaktighet i det lokala kultur- och fritidslivet och ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa idéer. Drömdegspengar ser vi som ett första steg för Botkyrkas unga med en idé, där det är tillåtet att testa, göra fel och göra om. 

Information gällande covid-19 (corona)

Det går fortfarande att göra en ansökan. Vi vill dock hjälpa dig att lägga upp ditt projekt så att det minimerar smittspridning av coronaviruset - ta kontakt med samordnare via stod@botkyrka.se om du är osäker på hur det kan göras på bästa sätt.

Kan jag söka Drömdeg?

Du som är mellan 13-25 år och bor i Botkyrka kan söka Drömdeg för att göra din idé till verklighet, på egen hand eller tillsammans med andra Botkyrkabor.

Du kan inte söka om:

 • du representerar en skola, förening eller någon annan organisation.
 • du är under 13 år eller över 25 år
 • du inte bor i Botkyrka.
Vad kan jag söka Drömdeg för?

Du kan söka Drömdeg för något som har med kultur och idrott på fritiden att göra. Det kan vara att göra en festival, konsert, utställning, turnering, föreställning, workshop, m.m. Ingen idé är för liten! Projektet måste vara alkohol- och drogfritt och genomföras i Botkyrka.

Du kan inte söka för projekt:

 • som görs på skoltid
 • vars kostnader enbart består av resor, utrustning och material
 • med kommersiellt eller vinstdrivande syfte
 • som ingår i ordinarie verksamhet
 • som strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Hur bedöms min ansökan till Drömdeg?

Vi prioriterar projekt som:

 • bidrar till Botkyrkas kultur- och fritidsliv
 • är publika och vänder sig till andra unga
 • involverar eget skapande
 • uppmuntrar till fler ungas delaktighet.
Vilka kostnader kan jag söka Drömdeg för?

Du kan ansöka upp till 10 000 kronor för följande kostnader:

 • Arvoden
 • Hyra av lokal och teknisk utrustning
 • Marknadsföring
 • Material
 • Fika och mat.

Du kan inte ansöka för:

 • Inköp av teknisk utrustning som har längre livslängd än projektet.
Hur ansöker jag om Drömdeg?

Du ansöker digitalt via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan ansöka närsomhelst under året men vi vill gärna att du söker minst en månad innan du börjar med projektet.

Beslut tas av kultur- och fritidsförvaltningen (på delegation av kultur- och fritidsnämnden). Du får besked via e-post senast fyra veckor efter du skickat in din ansökan. Under sommaren och jul- och nyår kan det ta lite längre tid.

Vad händer om jag får Drömdeg?

Om du beviljas Drömdeg får du ett e-postmeddelande från oss. I det hittar du ditt beslut, villkor för stödet som du måste följa, sista redovisningsdatum, loggor du ska använda när du marknadsför projektet och instruktioner för en utbetalning av stödet.

Villkoren för beviljat stöd är följande:

Projektets genomförande

 • Beviljade projekt ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12
  månader efter utbetalning.
 • Projektet ska genomföras i enlighet med ansökan. Vid större förändringar från ansökan ska kultur- och fritidsförvaltningen meddelas och godkänna dessa.
 • Beviljat projekt ska vara alkohol- och drogfritt.

Redovisning

 • Beviljade projekt ska redovisas senast 1 månad efter avslutat projekt.
 • Om en redovisning inte lämnas in kan det vara ett hinder för att beviljas nytt stöd i framtiden.

Informera om att Botkyrka kommun bidragit med stöd

 • I all marknadsföringsmaterial såsom affischer, programblad och i sociala medier ska det tydligt stå: ”Med stöd av Botkyrka kommuns Drömdeg”. Även kommunens kommunens platslogotyp ska använda.

Ansökningar från minderåriga sökande

 • Om mottagaren är minderårig kommer kommunen att kontakta vårdnadshavare och informera om beviljat stöd.
 • Om mottagaren är minderårig kan kommunen verka för att, tillsammans med den unga sökande, hitta goda samarbetspartners med juridiska personer som har kapacitet att stötta den sökande i planering och genomförande av projektet.
Hur redovisar jag Drömdeg?

Du redovisar senast en månad efter att du genomfört ditt projekt.

Redovisningen görs via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Bibliotek & kultur