Stäng meddelande

Dags för äldre att tycka till om omsorgen

En äldre kvinna i förgrunden som  ler och skrattar mot en medelålders kvinna som arbetar inom omsorgen. Kvinnorna är vid ett matbord.

Vad tycker Botkyrkas äldre om äldreomsorgen? Under våren pågår Socialstyrelsens nationella enkätundersökning. Foto Tobias Fischer.

I mars får äldre med hemtjänst eller som bor på ett vård- och omsorgsboende en enkät från Socialstyrelsen. Enkäten mäter hur nöjda de äldre är med vården och omsorgen.
—Du som får stöd av Botkyrkas äldreomsorg ska vara delaktig i omsorgen och kunna påverka den. Vi använder resultatet för att göra förbättringar, så att du är trygg och nöjd, säger Petra Oxonius, tillförordnad omsorgsdirektör.

Vård- och omsorgsförvaltningen driver sedan flera år ett långsiktigt arbete för fler nöjda äldre. Socialstyrelsens undersökning av äldreomsorgen är ett sätt att ta reda på om arbetet går åt rätt håll. Förra året hade Botkyrka kommun ett förbättrat resultat i undersökningen. Bland annat var de äldre mer nöjda med tillgängligheten inom hemtjänsten och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden. Bemötande och självbestämmande var också frågor där de äldre var mer nöjda.

Nöjda medborgare det viktigaste målet

I Botkyrka kommun finns det äldreboenden och hemtjänstgrupper där resultatet är bättre eller i nivå med andra kommuner i Sverige. Men på totalen har Botkyrka kommun ett lågt resultat i jämförelse med landet.

— Vi är på rätt väg, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Nöjda medborgare är vårt viktigaste mål. I år satsar vi extra mycket på att ge ett bättre bemötande. Hur vi är när vi ger omsorg har stor betydelse, säger Petra Oxonius.

Enkät på flera språk

Nu är det alltså dags för 2019 års upplaga av Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Den skickas ut i mitten av mars och ska besvaras senast 24 maj. Enkäten finns i pappersform eller på nätet och på svenska, finska, engelska, arabiska. Resultatet presenteras i höst.

— Jag vill uppmana dig som får stöd av Botkyrka kommun att besvara enkäten. Du kan ta hjälp av anhörig eller god vän om du vill och behöver. Fråga gärna vår personal om du undrar något över omsorgen, säger Petra Oxonius.

Mer om undersökningen: frågor och utskick
  • Har du frågor om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Ring 031-730 31 80, vardagar kl. 8-18 eller skriva till aldreundersokning@indikator.org.
  • Enkäterna skickas till den adress som varje person är folkbokförd på. Det innebär att de flesta skickas direkt till den äldre själv. De personer som har valt eftersändning av sin post eller har c/o-adress angiven får enkäten skickad dit.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2019