Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Mötesplats Tumba flyttar till nya lokaler nästa år

Två äldre personer som tränar på gym. En går i trappmaskin och en går på löpband.

Mötesplats Tumba är en öppen mötesplats för gemenskap och aktivitet som drivs av ideella krafter.

Inför nästa år flyttar Mötesplats Tumba, en seniorverksamheten för gemenskap och fysisk aktivitet, till nya lokaler. Anledningen är kraftiga hyreshöjningar, och stora kostnader för renovering för den lokal där verksamheten finns idag.
—Mötesplats Tumba är viktig för Botkyrka och Botkyrkas äldre. Vi ska nu i samarbete med deltagarna på mötesplatsen leta efter nya fina lokaler där verksamheten kan fortsätta, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör.

Mötesplats Tumba är en öppen mötesplats för seniorer i Botkyrka, med möjlighet till gemenskap och aktivitet. På mötesplatsen finns det gym, bastu, solrum, bassäng och ett café. Verksamheten har över 500 medlemmar och drivs av ideella krafter.

Hyresökning på 32 procent

Lokalerna för Mötesplats Tumba ligger i fastigheten Samariten, som ägs av Sterner Stenhus AB. Under våren har fastighetsägaren sagt upp det nuvarande hyresavtalet med Botkyrka kommun. I det nya avtalsförslaget för 2020 har årshyran höjts med drygt 32 procent, en ökning med 600 000 kronor per år. Dessutom ska kommunen stå för underhållet av lokalerna, som är omfattande och kostsamt. Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj att inte ingå ett nytt hyresavtal med Sterner Stenhus AB.

— Det är inte rimligt att betala en så kraftig hyresökning och så pass omfattande kostnader för underhåll och renovering. Vi kan använda Botkyrkabornas skattemedel på effektivare sätt, och samtidigt skapa en bra mötesplats för fysisk aktivitet och gemenskap för Botkyrkas seniorer, säger Petra Oxonius.

Hitta nya fina lokaer tillsammans med deltagarna

Botkyrka kommun ska tillsammans med deltagarna för mötesplatsen söka efter nya lokaler där verksamheten kan fortsätta.

—Vi ska hitta nya och fina lokaler för mötesplatsen. Vi ser redan nu att det blir svårt att hitta lokaler som har en simbassäng. Vi hoppas på lösningar för vattengymnastik i samarbete med simhallarna, säger Petra Oxonius.

Mer om de nya villkoren för lokalen

Vård- och omsorgsförvaltningen hyr lokalen för Mötesplats Tumba av tekniska förvaltningen som hyr av Sterner Stenhus AB. Med de nya villkoren skulle årshyran uppgå till 1 869 552 kronor, vilket är ca 600 000 kronor mer än nuvarande hyra. Det innebär en höjning av årshyran med drygt 32 procent, och i jämförelser med likvärdiga lokaler i kommunen är hyran hög.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019