Stäng meddelande

Hågelby hage restaurerat - se filmen om projektet

Bilden föreställer Dan Arvidsson.

Projektledare Dan Arvidsson är miljöutredare på Botkyrka kommuns miljöenhet.

Hågelby hage är ett område strax norr om Hågelbyparken. På platsen finns över hundra gravar från järnåldern och de senaste två åren har kommunen drivit ett projekt för att restaurera området och lyfta fram gravarna och öka floran. I samband med projektarbetet gjordes en film som beskriver det olika momenten. Klicka här för att se filmen.

- Hågelby hage har varit ett roligt och lärorikt projekt i samarbete olika förvaltningar och Hamra gård. Projektet synliggör gamla fornlämningar, gynnar biologisk mångfald och stärker landskapets agrara kontinuitet. Tillsammans med till exempel Ekholmens naturreservat, Hogslaby och Aspenstigen har vi förhoppningsvis skapat ytterligare ett intressant besöksmål kring Hågelby, säger Dan Arvidsson, projektledare.

Under projektets gång har man öppnat upp landskapet genom att ta bort en hel del träd för att skapa betesmark för kor som kommer att hålla borta sly och se till att gräset hålls kort. Man har också tagit bort gammalt stängsel och satt upp nytt. Eftersom det inte finns naturliga vattenkällor i närheten har man dragit in kommunalt vatten så att korna kan dricka.

I och med det öppnare landskapet blir det lättare för hagmarksväxter att komma fram vilket i sin tur kommer att gynna pollinatörer. Man har också lämnat kvar en del ris från avverkade träd för att skapa lämpliga miljöer för insekter vilket kommer att bidra till den biologiska mångfalden i Botkyrka.

Projektet har varit ett samarbete som sträckt sig över förvaltningsgränserna och har letts av Dan Arvidsson på miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019