Stäng meddelande

Brukarundersökning 2017

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför vartannat år en brukarundersökning inom kultur- och fritidsverksamheterna. Undersökningen genomförs i form av enkäter som delas ut till besökare vid förvaltningens olika verksamheter. Hösten 2017 har 1 853 svar samlats in från brukare/besökare vid de olika verksamhetsgrenarna; Badhus, Bibliotek, Fritidsgårdar/Mötesplatser för unga vuxna, Idrottsanläggningar, Konsthallen, Kulturskola och föreningar. Nästa brukarundersökning är planerad till hösten 2019.

Brukarundersökningen inom kultur- och fritidsområdet görs för att:

  • mäta i vilken grad förvaltningen har uppfyllt sina politiska mål
  • kvalitetssäkra verksamheten
  • ge förvaltningen verktyg att utveckla verksamheten utifrån brukarnas beteende, behov och synpunkter
  • ge brukarna möjlighet att vara med och påverka

Övergripande resultat

Undersökningen visar på goda övergripande resultat. Inom de områden där samma typ av fråga ställs inom samtliga verksamheter har betygen på övergripande nivå förbättrats sen den senaste undersökningen genomfördes. Särskilt höga är siffrorna som handlar om personalens bemötande och att känna sig välkommen till verksamheten.

Följ den här länkren för att läsa rapporten i sin helhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Bibliotek & kultur