Stäng meddelande

Planerar din förening ett publikt evenemang men saknar pengar? Då kan din förening eller studieförbund söka evenemangsbidrag!


Som förening kan du söka evenemangsbidrag för publik verksamhet som är tillfälliga eller återkommande. För att få stöd ska evenemanget vara öppet för alla och genomföras under aktuell kalenderår.

Med evenemang menas en aktivitet med omfattande planering och marknadsföring som når en bred allmänhet och som genomförs på en offentlig plats. Ett evenemang kan vara mindre eller större, och till exempel vara festivaler, föreställningar, föreläsningar, kulturdagar, m.m.

Evenemangsbidrag ges inte till ordinarie verksamhet, cuper, turneringar eller annan tävlingsverksamhet.

Gällande evenemang i sommar

För evenemang som ska ske under juni, juli och augusti vill vi ha din ansökan innan 31 maj.

Vem kan söka Evenemangsbidrag?

Evenemangsbidrag är öppet att söka för föreningar och studieförbund som uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag. Detta innebär bland annat att din förening eller ditt studieförbund ska:

  • vara registrerad och genomföra er verksamhet i Botkyrka kommun.
  • minst 51% av föreningens medlemmar vara bosatta i Botkyrka kommun.

Läs den fullständiga listan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur söker jag Evenemangsbidrag?

Ansökan om evenemangsbidrag kan göras löpande under året digitalt direkt i InterbookGOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är även i InterbookGO som du laddar upp obligatoriska dokument och uppdaterar föreningsuppgifter.

För evenemang som ska ske under juni, juli och augusti vill vi ha din ansökan innan 31 maj.

Om du beviljas stöd för ett evenemang kommer 75% av beloppet betalas ut innan genomfört evenemang och 25% efter inkommen redovisning.

Hur redovisar jag Evenemangsbidrag?

Evenemanget ska redovisas senast 2 månader efter genomförandet via vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I samband med redovisningen ska du ladda upp senaste årsmötets handlingar i InterbookGolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Därefter betalas de resterande 25% av beviljat stöd. Handlingar vi efterfrågar är:

  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse
  • ekonomisk berättelse
  • revisionsberättelse.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Bibliotek & kultur