Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Terrängkörning

Information om terrängkörning med enduro, cross, fyrhjuling och andra fordon.

​Här får du köra med motorfordon

Det finns flera lagliga motorbanor inom Botkyrka kommun med omnejd. Du hittar länkarna till dem här nedan.

Motorklubbarna arbetar för att kunna erbjuda bättre öppettider och möjlighet för fler att köra inom sina området. I Stockholms län finns det inte några längre leder för till exempel körning med fyrhjulingar.

Hjälp oss att stoppa den olovliga körningen i naturen

Det pågår ett samarbete på Södertörn med syfte att få slut på den olovliga terrängkörningen och att hitta bra alternativ för dem som vill syssla med terrängkörning. Vi arbetar både genom att informera om de här problemen och genom praktiska åtgärder i fält.

Du kan läsa mer om samarbetet och vad som händer om man kör på platser där det inte är tillåtet här:

Stoppa den olovliga terrängkörningen!

Vad händer när man kör där man inte får?

Vad säger lagen

Terrängkörningslagen

Terrängkörningslagen förbjuder nöjeskörning med motorfordon i naturen. Förbudet gäller alla, även markägaren på egen mark. Undantagen som finns gäller skogs- och lantbruksarbete, räddningsinsatser samt då länsstyrelsen medgett undantag från lagen genom att lämna dispens. Det finns inte heller något generellt förbud att köra på snötäckt mark, men då kan andra lagar gälla ändå.

Länk till Terrängkörningslagenlänk till annan webbplats
(Öppnas i nytt fönster)

Naturvårdsverket har tagit fram en handledning som på ett utförligt sätt reder ut begreppen och innehållet i Terrängkörningslagen.

Länk till Naturvårdsverkets handledning om Terrängkörningslagenlänk till annan webbplats
(PDF att ladda ner eller öppnas i nytt fönster)

Miljöbalken

Miljöbalkens andemening är att skydda oss från negativa effekter på naturmiljön. Den är allmängiltig och gör det straffbart att göra åverkan på naturen. När det gäller allemansrätten så står det i miljöbalken att ska man vara försiktig och visa hänsyn när man är i naturen (7 kap 1 §).

Länk till Miljöbalkenlänk till annan webbplats
(Öppnas i nytt fönster)

Reservatsföreskrifter

Inom varje naturreservat gäller särskilda föreskrifter som reglerar vad markägaren och besökaren får göra inom reservatet. Föreskrifterna syftar till att skydda höga naturvärden i känsliga marker och är därför oftast mer restriktiva än andra lagar. Ofta är det förbjudet att köra med terrängfordon inom naturreservat. Det innebär att förbudet gäller året runt och oavsett om man skadar marken eller inte.

Naturligtvis är det ALLTID fel att köra inom ett naturreservat på vintern om man river upp ett spår i vegetationstäcket eller gör åverkan på trädrötter, oavsett om det finns tydligt nämnt i reservatsföreskrifterna eller inte. Då träder ju både Terrängkörningslagens och Miljöbalkens paragrafer i kraft!

Lokala trafikföreskrifter och ordningsstadgor

Kommuner utfärdar ofta särskilda ordningsföreskrifter som mera i detalj reglerar vad man får göra på allmänna platser och/eller i naturen. Även länsstyrelsen kan anta särskilda föreskrifter. I Botkyrka är det till exempel förbjudet att köra motorfordon på isbelagda sjöar, ett förbud som både skyddar vilda djur från störningar och värnar om boendemiljön och möjligheten till rofyllda fritidsupplevelser för den breda allmänheten.

Lokala bestämmelser på Motorbanor

Alla motorbanor i kommunen har särskilda bestämmelser om vilka motorfordon man får köra och när. Dessa varierar över tiden så man får hålla sig uppdaterad. Länkarna till Botkyrkas motorklubbar hittar du här:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Idrott, fritid & natur