Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Diskriminering

I Botkyrka kommun ska du få samma service och bemötande oavsett vem du är. Om du har blivit orättvist behandlad eller utsatt för trakasserier kan det röra sig om diskriminering.

Diskriminering är förbjuden enligt lag, men all orättvis behandling är inte diskriminering. Det krävs att händelsen har ett samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Enligt lagen är det också förbjudet med bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier. Förbudet mot bristande tillgänglighet innebär att du som har en funktionsnedsättning kan ställa krav på tillgängligheten till en verksamhet.

Antidiskrimineringsbyrån ger kostnadsfri rådgivning och stöd

Vi stödjer föreningen Antidiskrimineringsbyrån. De jobbar aktivt för att hjälpa personer som upplever att de har blivit diskriminerade.

Känner du dig diskriminerad? Antidiskrimineringsbyrån erbjuder kostnadsfri information, råd och stöd om vad som gäller i ditt fall. Antidiskrimineringsbyrån finns på Fittja gård. På deras hemsida finns mer information om telefontider och besöksbokning.

Förskola och skola

Inom förskola och skola finns ytterligare regler mot diskriminering. Det är förbjudet att utsätta barn och elever för kränkande behandling oavsett orsak. Kränkningen behöver alltså inte ha samband med någon av de grunder som räknas upp ovan.

Läs mer om diskriminering och diskrimineringslagen

På Diskrimineringsombudsmannens webbplats kan du läsa mer om diskriminering och vad som står i lagen. Där finns information på flera olika språk. På webbplatsen för Skolinspektionens Barn- och elevombud kan du läsa mer om kränkande behandling i förskola och skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2019
Kommun & politik